Verksamhet >


Vi erbjuder Er kvalificerad juridisk rådgivning. Vår verksamhet
är främst allmän praktik. I allmän praktik ingår så väl
privaträtt som affärsrätt och processrätt.

En stor del av vår verksamhet omfattar en vilja att hjälpa våra klienter att undvika att hamna i tvist och arbetar därför även förebyggande. Vi kan t.ex. hjälpa Er om Ni funderar
på att ingå ett större eller mindre avtal.
Det kan vara helt privat eller i Er rörelse.

Är Ni osäker på de avtal Ni redan innehar, så varför inte låta oss ta del av dem. En förebyggande åtgärd är ofta Er bästa
och billigaste försäkring.

Kontakta oss gärna. Allmän rättshjälp och rättsskydd
förmedlas till Er genom oss.

Med sammantaget mer än 30 år i juridikens tjänst är vi väl etablerade och ser fram emot att kunna hjälpa Er.