Presentation > Jurister | Assistent


Caroline Larsson, assistent.

Caroline är anställd sedan den 15 januari 2009.
Hennes arbetsuppgifter omfattar främst ekonomi,
bokföring, samt allmänna kontorsgöromål.